ART GALLERY\גלריה

הפסקת קפה 40-40

הפסקת קפה 40-40

שקופה 20-25

שקופה 20-25

שנת החתול 40-40

שנת החתול 40-40

רמת הגולן 20-25

רמת הגולן 20-25

פורטרט עצמי בימי קורונה, 35-30

פורטרט עצמי בימי קורונה, 35-30

קפה עם הל 20-25

קפה עם הל 20-25

חיבוק 50-60

חיבוק 50-60

ברגוע 50-60

ברגוע 50-60

הכל אפשרי 50-60

הכל אפשרי 50-60

חיבוק הגברת השמנה 80-90

חיבוק הגברת השמנה 80-90

זוגיות 2

זוגיות 2

הרומנטיקן

הרומנטיקן

הסופר

הסופר

סיור בצהרי היום

סיור בצהרי היום

פער הדורות

פער הדורות

רמת הגולן

רמת הגולן

פינה בנחל

פינה בנחל

קצה הישוב

קצה הישוב

אישה בפארק

אישה בפארק

לימונים

לימונים

התצפית

התצפית

אידלסון

אידלסון

נשות השבט

נשות השבט

נחל קטלב

נחל קטלב

שפת גוף

שפת גוף

קפה של בוקר

קפה של בוקר

ציפייה

ציפייה

יער המגינים 40 על 40 סמ

יער המגינים 40 על 40 סמ

סלפי

סלפי

אשה באדום ג

אשה באדום ג

אשה באדום א

אשה באדום א

אשה   באדום ב

אשה באדום ב